Term dates & upcoming events

Term dates 2020-2021

Term 1 2 September – 23 October 2020
Autumn half term break 26 October – 30 October 2020
Term 2 2 November – 18 December 2020
Christmas holidays 21 December 2020 – 1 January 2021
Term 3 4 January – 12 February 2021
Spring half term break 15 February – 19 February 2021
Term 4 22 February – 31 March 2021
Easter holiday 1 April – 16 April 2021
Term 5 19 April –  28 May 2021
Summer half-term break 31 May – 4 June 2021
Term 6 7 June – 22 July 2021